• Menderes / İzmir / TÜRKİYE

ATY, Atıktan Türetilmiş Yakıt nedir?

ATY, Atıktan Türetilmiş Yakıt  nedir?

ATY, Atıktan Türetilmiş Yakıt  nedir?

 

 

Geleneksel geri dönüşüm yöntemlerinin yanı sıra, ticari atık, çöpten türetilmiş yakıt (RDF) olarak bilinen yenilenebilir bir enerji kaynağı oluşturmak için kullanılabilir. Bu, işletmeniz tarafından üretilen atığın elektrik, ısı ve diğer enerji türlerini üretmek için kullanılmasına izin verir.

 

ATY, plastikler ve biyolojik olarak parçalanabilen malzemeler dahil olmak üzere hem ticari hem de evsel atıklardan üretilen bir yakıt kaynağıdır. Bu yakıt daha sonra elektrik santrallerinde fosil yakıtlara bir alternatif olarak kullanılıyor ve tüm atıkların mümkün olan en verimli şekilde kullanılmasını sağlıyor.

 

ATY'nin Avantajları

Atıkları enerjiye dönüştürmenin bir dizi olumlu ticari ve çevresel etkisi vardır ve bunların en görünür olanı, işletmenizin finansmanı üzerindeki doğrudan etkisi olacaktır.

Çöp sahasına atık göndermek son yıllarda giderek daha pahalı hale geldi. Atığınızı atıktan enerji tesislerine gönderme fırsatından yararlanmak, atık yönetimi maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olur ve işletmenizin olabildiğince verimli çalışmasını sağlar.

Atık malzemenizi enerji üretmek için kullanmak çevre üzerinde de olumlu bir etkiye sahiptir, bu da gezegeni kurtarmada ve işletmenizin yeşil kimlik bilgilerini artırmada rol oynamanızı sağlar.

 

ATY gibi alternatif yakıtlar, olumsuz çevresel etkileri iyi bilinen petrol ve kömür gibi fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltır. Bunun küresel karbon emisyonlarının azaltılması ve yenilenebilir enerjiye odaklanan bir geleceğe geçiş üzerinde doğrudan etkisi vardır.

 

 

Atıkları Enerjiye Dönüştürme Süreci

Atık işleminden elde edilen enerji, aşağıdakiler dahil çeşitli şekillerde olabilir:

Atıkların enerji yakma fırınlarında kullanılması. Bu işlem, atıkları 850 ° C'nin üzerindeki sıcaklıklarda yakmadan önce karıştırıp parçalamayı içerir. Atık, oksijenin eklendiği ve ısının buhar oluşturmak için kullanıldığı bir yanma odasına taşınır. Buhar daha sonra elektrik üretmek ve yerel bölgeye ısı sağlamak için kullanılır.
Gazlaştırma ve piroliz. Bu, enerji üretmek için veya metan, kimyasallar, biyoyakıtlar veya hidrojen üretmek için hammadde olarak kullanılabilen sentez gazı üretmek için yakıtı minimum oksijenle ısıtır.
Organik atıkları metan açısından zengin bir biyogaza dönüştürmek için mikroorganizmaları kullanan anaerobik çürütme. Biyogaz daha sonra elektrik veya ısı üretmek için yakılabilir. En yaygın olarak gıda atıkları için kullanılan bu işlem, biyo gübre üretme gibi ek faydalara da sahiptir.

Bu işlemlerin her birinin kendine özgü avantajları vardır ve atık türüne ve hangi yöntemin en etkili olduğuna bağlı olarak farklı koşullarda kullanılacaktır.

 

 

 

Hangi atık Ürünler Kullanılabilir?

Diğer geri dönüşüm yöntemlerinden farklı olarak, ATY oluşturma süreci çok çeşitli malzemelerin işlenmesine izin verir. Buna geri dönüştürülemeyen plastikler, kağıt, karton, organik atık ve daha fazlası dahildir.

Böylesine geniş bir malzeme yelpazesini işleyebilme yeteneğine sahip olmak, alternatif işlemlere kıyasla ATY geri dönüşümüne büyük faydalar sağlar ve geleneksel olarak çöp sahasında son bulan malzemelerin kullanılabilmesini sağlar.

Kısacası, atık yönetimi stratejinize ATY çabalarını eklemek, iş atığınızın her zamankinden daha fazlasını geri dönüştürebilmenizi, verimliliğinizi artırmanızı ve çevresel etkinizi daha da azaltmanızı sağlayacaktır.

Taglar :