CASMAKİNA'YA HOŞGELDİNİZ

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Cas Makina, “önce insan” görüşünden hareket ile çalışanlarına mesleki gelişimlerini destekleyen, gelişime açık, yaratacı ve yenilikçi fikirlerin yeşerdiği, herhangi bir ayrımcılığın olmadığı, sorumlukuk bilinciye hareket edilen, kişisel performansların yükseltilip ödüllendirildiği, saygı çerçevesinde ilişkilerin kurulduğu bir çalışma ortamı sunar.

Cas Makina, çalışanlarının bilgi ve becerilerinden en iyi şekilde faydalanarak hem iş kalitesini hem de müşteri memnuyiteni en yüksek seviyede tutmayı hedefler.

NİTELİKLİ İŞGÜCÜNÜ TOPLULUĞA KAZANDIRMA

İnsan Kaynakları Yönetimi;

Nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı,
Topluluğu geleceğe taşıyacak, Cas Makina Topluluğu kurumsal değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki işgücünü seçmeyi ve işe almayı,
Seçme ve işe almada küresel bakış açısı ve proaktif yaklaşımla Topluluğun geleceğe yönelik işgücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİNE YATIRIM YAPMA

Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak,
Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,
Nitelikli, başarılı, bir işgücü oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek
İnsan Kaynakları’nın ana sorumluluğudur.

ORGANİZASYONU GELİŞTİRME VE GÜÇLENDİRME

Topluluğun başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,
Potansiyeli yüksek çalışanların performansının takibi ve Topluluğun güncel ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi,
Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için şirket içi görevlendirme ve rotasyon uygulamalarının artırılması İnsan Kaynakları’nın önceliğidir.

TOPLAM ÖDÜL YÖNETİMİ

Nitelikli işgücünü şirkete çekecek ve çalışanların bağlılığını arttıracak rekabetçi ödül yönetimi uygulamaları sunmak,
Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek,
Çalışanların katkısını, başarısını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek,
Çalışanları taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ödüllendirmek
İnsan Kaynakları’nın amacıdır.

ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNU VE BAĞLILIĞINI ARTIRMA

Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak,
Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek,
Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak
İnsan Kaynakları’nın hedefidir.